انواع خمیر پیتزا

انواع نان نیمه آماده (خمیر) منجمد پیتزا

 • خمیر پیتزا

  خمیر پیتزا با قطر ⌀ 21 سانتی متر

 • خمیر پیتزا سیر و آویشن

  خمیر پیتزا با قطر ⌀ 21 سانتی متر

  خمیر پیتزا سیر و آویشن

 • خمیر مینی پیتزا

  خمیر پیتزا با قطر ⌀ 14.5 سانتی متر

هرآنچه برای مواد روی پیتزا احتیاج دارید!

در منزل یا پیتزا فروشی !

پنیر و خمیر پیتزا

آموزش تهیه یک پیتزای ساده در منزل